17. НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

17. Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ съгласно приложение № 17

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

Списък на одобрените училища по области по НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ (публ. 22.12.2023 г.)


1. Информация относно реда и условията за изпълнение на НП ПРПС; (публ. 16.06.2023 г.)
2. Декларация за участие в дейностите по НП ПРПС и информирано съгласие. (публ. 16.06.2023 г.)

Линк към електронна платформа на НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“: https://rpps.mon.bg/

Лице за контакт:
Иванка Стоянова – главен експерт в дирекция ПСРККР, тел.: 02 424 1168, e-mail: [email protected];
Жасмина Александрова – главен експерт в дирекция ПСРККР, тел.: 02 424 1163, e-mail: [email protected];
Радостина Новакова – главен експерт в дирекция ПСРККР, тел.: 02 424 1169, e-mail: [email protected];
Ремдие Ибрям – главен експерт в дирекция ПСРККР, тел.: 02 424 1165, e-mail: [email protected];
Венцеслава Григорова – главен експерт в дирекция ПСРККР, тел.: 02 424 1164, e-mail: [email protected].

GoTop