18. НП „Неразказаните истории на българите“

18. Национална програма „Неразказаните истории на българите“ съгласно приложение № 18

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Неразказаните истории на българите“ съгласно приложение № 18


Правила за кандидатстването, финансирането и отчитането по Национална програма „Неразказаните истории на българите“ (публ. 17.07.2023 г.)


Списък на бенефициентите с одобрени стойности за финансиране на дейности по т. 5.1. от НП „Неразказаните истории на българите“ (публ. 04.12.2023 г.)

Списък на бенефициентите с одобрени стойности за финансиране на дейности по т. 5.3. от НП „Неразказаните истории на българите“ (публ. 04.12.2023 г.)

Допустимите бенефициенти за дейности по т. 5.1. и т. 5.3. кандидатстват до 15.11.2023 г. само чрез електронната платформа: https://world.mon.bg. (публ. 15.06.2023 г.)

Ръководител: Ваня Балчева – и. д. директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 430, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Асен Петров – държавен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 428, e-mail: [email protected];
Дарина Панайотова – държавен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 769, e-mail: [email protected];
Владима Попова-Натова – държавен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, 02 9217 582, e-mail: [email protected];
Николай Николов – главен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 447, e-mail: [email protected].

GoTop