2. НП „Ученически олимпиади и състезания“

2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ съгласно приложение № 2

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“


Модул 1 „Организиране и провеждане на национални и международни ученически олимпиади и състезания”

Галина Дамянова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 462, e-mail: [email protected];
Силвия Стойчева – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 581, e-mail: [email protected];
Ралица Войнова-Найденова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 483, e-mail: [email protected].


Модул 2 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

Класиране на училищата по Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ (публ. 15.09.2023 г.)

Коста Костов – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 433, e-mail: [email protected];
Гергана Иванова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 489, e-mail: [email protected];
Ваня Найденова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 654, e-mail: [email protected].

GoTop