4. НП „Хубаво е в детската градина“

4. Национална програма „Хубаво е в детската градина“ съгласно приложение № 4

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Хубаво е в детската градина“Проектосписъци с класираните, некласираните и недопуснатите до класиране проектни предложения по НП „Хубаво е в детската градина“ (публ. 24.08.2023 г.)

В срок до 5 работни дни от датата на публикуване на електронната страница (24.08.2023 г.)на МОН на проектосписъци с класираните, некласираните и недопуснатите до класиране проектни предложения детските градини може да подават възражения относно публикуваното предложение за класиране, както и за отстраняване на технически пропуски, на ел. адрес: [email protected].

Формуляр за кандидатстване (публ. 13.06.2023 г.)

Срок за изпращане на формулярите в РУО – до 30 юни 2023 г.


Лицата за контакт:
Ваня Георгиева, e-mail: [email protected]
Анелия Русакова, e-mail: [email protected]

GoTop