8. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

8. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ съгласно приложение № 8

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“


Лица за контакт:

  • за общински институции:
    Антон Коев – главен експерт в дирекция „Финанси“, e-mail: [email protected], тел.: 02 9217 605;
  • за държавни институции:
    Божидарка Марева – специалист в дирекция „Финанси“, тел.: 02 9217 404, e-mail: [email protected];
    Дима Коцева – началник отдел в дирекция „Финанси“, тел.: 02 9217 484, e-mail: [email protected].
GoTop