9. НП „Иновации в действие“

9. Национална програма „Иновации в действие“ съгласно приложение № 9

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Иновации в действие“


Списък на одобрените училища по НП “Иновации в действие“ по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране н а добри иновации между училищата“ за учебната 2023/2024 година (публ. 10.11.2023 г.)

Списък на одобрените училища за Регионални форуми по НП „Иновации в действие“, модул 2 „Форуми за иновации в образованието“ за учебната 2023/2024 година (публ. 10.11.2023 г.)

Списък на училищата, включени в НП „Иновации в действие“, модул 4 „Училищни лаборатории за иновации“ за учебната 2023/2024 година (публ. 19.07.2023 г.)


Правила за изпълнение на НП „Иновации в действие” за 2023/2024 учебна година (публ. 06.07.2023 г.)

Декларация (публ. 06.07.2023 г.)

Протоколи между частно училище и общинско/държавно училище в изпълнение на дейности по НП „Иновации в действие“ (публ. 06.07.2023 г.)


Ръководител:
Ваня Балчева – и. д. директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“.

Лица за контакт:
Борис Шейнин – началник на отдел „Училищна мрежа в страната“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, e-mail: [email protected];
Илияна Славова – главен експерт в отдел „Училищна мрежа в страната“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 636, e-mail: [email protected];
Елена Таскова – държавен експерт в отдел „Училищна мрежа в страната“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 547, e-mail: [email protected];
Евгения Пушникова – държавен експерт в отдел „Училищна мрежа в страната“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 579, e-mail: [email protected];
Ваня Карабашева – главен експерт в отдел „Училищна мрежа в страната“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 431, e-mail: [email protected];
Дарина Панайотова – държавен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 769, e-mail: [email protected].

GoTop