Стартира първият проект по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

Стартира изпълнението на първия проект по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, управлявана от Министерството на образованието и науката.

Проектът „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, ще се изпълнява от Сдружение „Български червен кръст“, в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (KS).

Финансирането на проекта, в размер на 6.5 млн. лева, се осигурява с помощта на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Проектът, ще се изпълнява в Северозападна България и по-конкретно в общините Враца, Видин, Монтана, Оряхово, Криводол, Бяла Слатина и Белоградчик, както и в съседните по-малки населени места.

Основна цел на проекта е внедряването на иновационен модел за наблюдение и грижа на лица с хронични заболявания. За първи път в страната (по-конкретно в гр. Враца) ще бъде изграден Център за телеасистенция, от който дистанционно ще се следи състоянието на 500 хронично и лежащо болни лица. За целта, те ще бъдат снабдени със специални електронни предаватели, които ще регистрират в реално време техните основни жизнени показатели и ще изпращат информацията в центъра. При констатирани проблеми, мобилните екипи от този център незабавно ще реагират – по телефона или на място – за да проверят състоянието на лицето и да му окажат необходимата помощ.

GoTop