Армения

Програма между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2023 – 2027 г.

Подписана на 23 ноември 2023 г. в София, в сила от датата на подписването ѝ

обн. ДВ. бр.101 от 5 декември 2023 г.

Одобрена с Решение № 513 от 27 юли 2023 г. на Министерския съвет.


Програма между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2018-2022 г.

Подписана на 23 октомври 2018 г. в София, в сила от датата на подписването ѝ

обн. ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г., в сила от 23.10.2018 г.

GoTop