Кипър

Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието, културата, младежта и спорта между правителството на Република България и правителството на Република Кипър за периода 2018-2021

Подписана на 27 ноември 2017 г. в Никозия, в сила от датата на подписването ѝ

обн. ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г.

Срок на действие: до подписване на нова, но не по-късно от 30 юни 2022 г.

GoTop