Китай

(публ. 26.06.2020 г.)

Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република за периода 2020 – 2023 г.

обн. – ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г.

Срок на действие: В сила от 11.06.2020 г. до 31 декември 2023 г.


Споразумение за сътрудничество в областта на образованието и науката на Република България и Министерство на образованието на Китайската народна република за периода 2016 – 2019 г.

Подписано на 26.11.2015 г.

обн. – ДВ, бр.2 от 08.01.2016 г.

Срок на действие: В срок от 3 години в периода: 01.01.2016 г. – 31.12.2019 г.

GoTop