Обединени арабски емирства

Меморандум за разбирателство относно сътрудничеството в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Обединените арабски емирства

(Одобрен с Решение № 615 от 26 август 2022 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването – 1 септември 2022 г.)

Подписан в Абу Даби на 1.09.2022 г.

обн. ДВ. бр.75 от 20 септември 2022 г.

Срок на действие: Меморандумът влиза в сила на датата на неговото подписване и е валиден за срок от три (3) години и ще бъде автоматично подновяван за същите периоди. Може да бъде прекратен от която и да е от страните по всяко време с писмено предизвестие, изпратено по дипломатически път, адресирано до другата страна шест (6) месеца предварително.
(публ. 21.09.2022 г.)

GoTop