Република Корея

Програма за сътрудничество в областта на образованието и културата между Правителството на Република България и Правителството на Корейската народно-демократична република за периода 2019-2022 г.

oбн. – ДВ, бр. 62 от 06.08.2019 г.

Срок на действие: в сила от датата на подписването 11 юли 2019 г.

(публ. 21.02.2020 г.)


Споразумение за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Корея за периода 2015-2018

РМС № 629/20.08.2015 г. (необнародвано) подписано на 14 май 2015 г. в Сеул.

Срок на действие: 2015-2018 г.

GoTop