Йордания

Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за период от три години

обн. в ДВ, брой 69 от 11.08.2023 г.

Одобрена с Решение № 45 от 19 януари 2023 г. на Министерския съвет.

В сила от 17 юли 2023 г.

Срок на действие: 3 години


АРХИВ


Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за периода 2018-2020 г.

Подписана на 31 януари 2018 г. в Аман, в сила от датата на подписването ѝ

Решение 640 на МС от 25.10.2017 г.

Срок на действие: 3 години


Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за периода 2011 – 2013 г.

обн. – ДВ, бр. 44 от 10.06.2011 г., в сила от 8.05.2011 г.

Срок на действие: Тази програма влиза в сила от датата на нейното подписване и е валидна за срок три години, но се прилага и след изтичането на този срок до приемането на нова.


Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между Р България и Йордания за периода 2018-2020

/подписана в Аман на 31.01.2018 г. – препратена от МВнР с № 0206-201/06.02.2018 г./

GoTop