Чехия

Споразумение между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на образованието, младежта и физическото възпитание на Чешката република за сътрудничество в областта на образованието и науката през периода 2011 – 2014 г.

обн. – ДВ, бр. 53 от 12.07.2011 г. (подписано на 17.06.2011 г.)

Действието на Споразумението се продължава автоматично до подписването на ново

GoTop