Дания

Програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между правителството на Р България и Кралство Дания

(подписана на 27 ноември 1997 г.)

Забележка: От 2011 г. обучението в двете държави се осъществява съгласно изискванията за всички страни членки на ЕС


Културна Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Кралство Дания

обн. – ДВ, бр 43 от 2.06.1970 г.

GoTop