Гърция

Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за периода 2012 – 2014 г. и за периода 2015-2017 г.

обн. – ДВ, бр. 6 от 22.01.2013 г.

Срок на действие: Съгл. чл. 44 в сила до 31/12/2014 г. с продължаване


Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за периода 2016 – 2018 г.

Вносител МВнР – не е намерен в ДВ


Договор за приятелство, добросъседство, сътрудничество и сигурност между Република България и Република Гърция

обн. – ДВ, бр. 91 от 26.10.1993 г.

GoTop