Хърватия

Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката и образованието на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода 2018 – 2021 г.

обн. ДВ, бр. 50 от 15.06.2018 г., в сила от 04.06.2018 г.

Подписана на 4 юни 2018 г. в Загреб, в сила от датата на подписването ѝ

Срок на действие: С разменени ноти между страните валидността ѝ е продължена до подписване на нова Програма.


Архив


Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката, образованието и спорта на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода 2014-2017 г.

обн. – ДВ, бр. 42 от 20.05.2014 г.

Срок на действие: Съгласно чл. 11 от Програмата до 31.12.2017 г.

GoTop