Молдова

Протокол за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на просветата и младежта на Република Молдова

В сила от 05 декември 2008 г.

Срок на действие: 3 г., като автоматично се продължава за нов следващ тригодишен период


Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен университет, Република Молдова

обн. – ДВ, бр. 20 от 08.03.2005 г.


АРХИВ


Протокол за сътрудничество между министерството на образованието и науката на Република България и министерството на просветата и младежта на Република Молдова за периода 2002 -2004

обн. – ДВ, бр. 16 от 27 февруари 2004 г.
(Одобрен с извлечение от Протокол № 35 от заседанието на Министерския съвет на 5 септември 2002 г. В сила от 18 септември 2003 г.)

Срок на действие: 3 г., като автоматично се продължава за нов следващ тригодишен период

GoTop