Нидерландия

Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката, културата, здравеопазването, младежта и спорта между правителствата на Р България и Кралство Нидерландия за периода 1995-1998 г.

Забележка: След изтичане срока на действие на Програмата в края на 1998 г. тя не е подновена. Към момента обучението в двете държави се осъществява съгласно изискванията за всички страни членки на ЕС.

GoTop