Полша

Програма за сътрудничество между Правителството на Република България и Правителството на Република Полша в областта на културата, образованието и спорта за периода 2022 – 2025 г.

Одобрена с РМС № 238/15.04.2022 г. Подписана на 19 април 2022 г., в сила от същата дата.

(публ. 03.04.2023 г.)


Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министъра на науката и висшето образование на Република Полша в областта на науката и висшето образование за периода 2018-2022 г.

Одобрена с РМС № 476 от 9.07.2018 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката,
обн. – ДВ, бр. 54 от 9.07.2019 г.,

Срок на действие: в сила 30 дни от датата на подписването 27 юни 2019 г. (изтекла на 31 декември 2023 г.)

(публ. 21.02.2020 г.)


GoTop