Португалска република

Програма за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Португалската република в областта на езика, образованието и науката, културата, спорта, младежта и общественото осведомяване за периода 2015 – 2018 г.

обн. – ДВ, бр. 50 от 3.07.2015 г.

Срок на действие: Съгласно чл. 35 програмата е валидна до подписването на нова

GoTop