Словакия

Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието, научните изследвания, развитието и младежта на Словашката република за периода 2024 – 2028 г.

Одобрена с Решение № 115 от 22 февруари 2024 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването – 27 февруари 2024 г.
Обн. ДВ. бр.21 от 12 март 2024 г.

Срок на действие: до 31 декември 2028 г.
Срокът на нейната валидност се удължава автоматично с една година или до подписването на нова програма в рамките на този едногодишен период.


Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта на Словашката република за периода 2015-2020 година

РМС № 947/03.12.2015

Срок на действие: 2015-2020 г.

GoTop