Централноевропейска програма за обмен в университетското образование (CEEPUS)

Споразумение между Република Австрия, Република България, Република Полша, Румъния, Словашката република, Република Словения, Република Унгария, Република Хърватия и Чешката република за развитие на сътрудничеството в областта на висшето образование в рамките на Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS)

обн. – ДВ, бр. 25 от 25.03.2011 г.

GoTop