Турция

Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Република Турция за периода 2008-2010 г.

обн. – ДВ, бр. 91 от 21.10.2008 г.,

Срок на действие: В сила от 12.08.2008 г. В случай на забавяне при подписването на нова програма тази програма ще остане валидна до влизането в сила на новата програма.

GoTop