Украйна

(публ. 03.09.2020 г.)

Протокол за сътрудничество и обмен между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна за учебните 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 години

обн. – ДВ, бр. 77 от 01.09.2020 г., в сила от 15.07.2020 г.

Срок на действие: От учебната 2020/2021 г. до края на учебната 2023/2024 г.


Протокол за сътрудничество и обмен между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна за учебните 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 години

обн. – ДВ, бр. 55 от 21.07.2015 г. (подписан на 7 юли 2015 г.)

Срок на действие: От учебната 2015/2016 г. до края на учебната 2018/2019 г.


Споразумение за сътрудничество между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна

(подписано на 9 декември 1994 г.)

Срок на действие: Рамково (безсрочно)

GoTop