Унгария

Програма за сътрудничество в областта на висшето образование и науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на културата и иновациите на Унгария за периода 2022 – 2024 г.

Одобрена с РМС № 833 от 26 октомври 2022 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката

обн. ДВ. бр. 94 от 25 ноември 2022 г.

Срок на действие: в сила от датата на подписването ѝ – 7 ноември 2022 г. до 31 декември 2024 г. (публ. 30.11.2022 г.)


Спогодба за научно и културно сътрудничество между Народна република България и Унгарската народна република

обн. – ДВ, бр.46 от 13.06.1967 г.


Архив


Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на човешките ресурси и Министерството на иновациите и технологиите на Унгария за периода 2019-2021 г.

Одобрена с РМС № 557 от 24.09.2019 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката

oбн. – ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г.

Срок на действие: в сила от датата на подписването ѝ – 23.09.2019 г.

(публ. 21.02.2020 г.)


Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между Министерство на образованието, младежта и науката на Р България и Министерство на човешките ресурси на Унгария за периода 2013-2015 г.

обн. – ДВ, 38 от 23.04.2013 г.

GoTop