Република Куба

Споразумение между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на висшето образование на Република Куба за сътрудничество в областта на висшето образование

обн. ДВ. бр.16 от 25 февруари 2022 г., одобрено с Решение № 825 от 25 ноември 2021 г. на Министерския съвет.

В сила от датата на подписването му – 8 февруари 2022 г.

Срок на действие: Валидността е до 31 декември 2024 г.

(публ. 16.03.2022 г.)


Програма между правителството на Република България и правителството на Република Куба за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за периода 2006 – 2008 г.

обн. – ДВ, бр. 56 от 11.07.2006 г., автоматично продължаване до подписване на нова

GoTop