Съединени американски щати

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество

обн. ДВ. бр. 17 от 26 февруари 2021 г.

(Одобрено с Решение № 632 от 4 септември 2020 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му – 16 февруари 2021 г.)


Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно и технологично сътрудничество

обн. – ДВ, бр. 77 от 02.09.2008 г.

GoTop