Република Аржентина

Програма за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Аржентина за периода 2006 – 2008 г.

обн. – ДВ, бр. 32 от 18.04.2006 г.


Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Република България и Република Аржентина

обн. – ДВ, бр. 17 от 21.02.2003 г., в сила от 17.01.2003 г.

GoTop