Институт по биология и имунология на размножаването

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по биология и имунология на размножаването Акад. Кирил Братанов

Професионално направление: 6.3. Животновъдство, от област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването
Оценка: 9,40
Акредитацията е дадена на: 13.04.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 14.06.2023 г.)

Професионално направление: 4.3. Биологически науки, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Ембриология
Оценка: 8,67
Акредитацията е дадена на: 13.04.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 14.06.2023 г.)

Професионално направление: 4.3. Биологически науки, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Клетъчна биология
Оценка: 8,65
Акредитацията е дадена на: 13.04.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 14.06.2023 г.)

Професионално направление: 4.3 Биологически науки, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Физиология на животните и човека
Оценка: 9,30
Акредитацията е дадена на: 30.03.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 14.06.2023 г.)

Професионално направление: 4.3 Биологически науки, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Имунология
Оценка: 9,54
Акредитацията е дадена на: 26.01.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 13.06.2023 г.)

GoTop