Институт за изследване на изкуствата

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за изследване на изкуствата

Професионално направление: 8.1 Теория на изкуствата, област на висше образование 8. Изкуства
Докторска програма: Изкуствознание и изобразителни изкуства
Акредитация валидна до: 14.10.2026 г.
Оценка: 9,12
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 8.4 Театрално и филмово изкуство, област на висше образование 8. Изкуства
Докторска програма: Кинознание, киноизкуство и телевизия
Акредитация валидна до: 14.10.2026 г.
Оценка: 9,06
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 8.4 Театрално и филмово изкуство, област на висше образование 8. Изкуства
Докторска програма: Театрознание и театрално изкуство
Акредитация валидна до: 14.10.2026 г.
Оценка: 9,07
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 8.3 Музикално и танцово изкуство, област на висше образование 8. Изкуства
Докторска програма: Музикознание, музикално и танцово изкуство
Акредитация валидна до: 14.10.2026 г.
Оценка: 9.09
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 5.7 Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма:
Теория и история на архитектурата
Акредитация валидна до:
09.02.2024 г.
Оценка:
9,19

Докторска програма: Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн
Не дава акредитация

GoTop