Институт за изследване на населението и човека

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за изследване на населението и човека

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Обща психология
Оценка: 9,23
Акредитацията е дадена на: 03.11.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 06.06.2023 г.)

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Трудова и организационна психология
Оценка: 9,14
Акредитацията е дадена на: 03.11.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 06.06.2023 г.)

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Психология на развитието и образованието
Оценка: 9,20
Акредитацията е дадена на: 03.11.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 06.06.2023 г.)

Професионално направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
Докторска програма: Социология
Оценка: 8,77
Акредитацията е дадена на: 21.07.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Социална психология
Оценка: 9,28
Акредитацията е дадена на: 24.11.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 24.02.2023 г.)

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Консултативна психология
Оценка: 8,96
Акредитацията е дадена на: 24.11.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 24.02.2023 г.)

Професионално направление: 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: История на България (Историческа демография)
Акредитация валидна до: 18.11.2025 г.
Оценка: 8,91
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Статистика и демография
Акредитация валидна до: 16.12.2024 г.
Оценка: 8,66

GoTop