Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Оценка: 8,80
Акредитацията е дадена на: 15.09.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Общо земеделие
Оценка: 8,17
Акредитацията е дадена на: 15.09.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 6.2. Растителна защита
Докторска програма: Растителна защита
Оценка: 8,58
Акредитацията е дадена на: 15.09.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)


Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Общо земеделие
Акредитация валидна до: 21.12.2020 г.
Оценка: 8,56

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 21.12.2020 г.
Оценка: 8,78

Професионално направление: 6.2. Растителна защита
Докторска програма: Растителна защита (вкл. Фитопатология, Вирусология, Хербология)
Акредитация валидна до: 21.12.2020 г.
Оценка: 8,71

Докторска програма: Говедовъдство и биволовъдство
Акредитация валидна до: 25.06.2014 г.

Докторска програма: Свиневъдство
Акредитация валидна до: 25.06.2014 г.

GoTop