Институт по животновъдни науки – Костинброд

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по животновъдни науки – Костинброд

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Специални отрасли (пчели)
Оценка: 8,65
Акредитацията е дадена на: 20.10.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Екология на селскостопанските животни
Оценка: 8,21
Акредитацията е дадена на: 20.10.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Овцевъдство и козевъдство
Оценка: 8,18
Акредитацията е дадена на: 20.10.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите
Оценка: 8,76
Акредитацията е дадена на: 20.10.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването
Оценка: 8,68
Акредитацията е дадена на: 20.10.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)


Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма: Физиология на животните и човека
Акредитация валидна до: 06.06.2021 г.
Оценка: 8,90

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Говедовъдство и биволовъдство
Акредитация валидна до: 04.02.2021 г.
Оценка: 8,43

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Специални отрасли (пчели)
Акредитация валидна до: 04.02.2021 г.
Оценка: 8,53

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите
Акредитация валидна до: 04.02.2021 г.
Оценка: 8,81

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването
Акредитация валидна до: 04.02.2021 г.
Оценка: 8,57

Професионално направление: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Овцевъдство и козевъдство
Акредитация валидна до: 04.02.2021 г.
Оценка: 8,68

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Екология на селскостопанските животни
Акредитация валидна до: 04.02.2021 г.
Оценка: 8,06

GoTop