Земеделски институт – Стара Загора

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Земеделски институт – Стара Загора

Професионално направление: 6.3 Животновъдство от област: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма
: Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването
Акредитация валидна до: 20.09.2023 г.
Оценка: 9,12

Професионално направление: 6.3 Животновъдство от област: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма
: Говедовъдство и биволовъдство
Акредитация валидна до: 20.09.2023 г.
Оценка: 9,14

Професионално направление: 6.3 Животновъдство от област: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма
: Овцевъдство и козевъдство
Акредитация валидна до: 20.09.2023 г.
Оценка: 9,10

GoTop