Астрономия


Астрономия


Tеми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия през учебната 2017-2018 година


Tеми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия през учебната 2016-2017 година


Учебна 2015-2016 година

Tеми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия през учебната 2015-2016 година

Критерии за оценяване на темата за общинския кръг на олимпиадата по астрономия 2015-2016 учебна година


Учебна 2014/2015 година

Теми за общински кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2014/2015 година


Учебна 2013/2014 година


Учебна 2012/2013 година


Учебна 2011/2012 година


Учебна 2010/2011 година


Учебна 2009/2010 година


Учебна 2008/2009 година


GoTop