Счетоводство – национално състезание


Национално състезание по счетоводство


Национално състезание по счетоводство за учебната 2016/2017 година – училищен кръг – 10.02.2017 г.


Национално състезание по счетоводство за учебната 2014/2015 година – училищен кръг – 14.02.2015 г.


Национално състезание по счетоводство за учебната 2013/2014 година – училищен кръг – 15.02.2014 г.


Национално състезание по счетоводство за учебната 2012/2013 година – училищен кръг – 16.02.2013 г.


Национално състезание по счетоводство за учебната 2011/2012 година – училищен кръг – 25.02.2012 г.

GoTop