2021


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебен предмет чужд език – руски език, за постигане на ниво В2.1 от Общата европейска езикова рамка (за обучение в XI и в XII клас по рамкови учебни планове

Заповед № РД09-1700/13.08.2021 г. за откриване на процедура (публ. 13.08.2021 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХI и XII клас по чужд език – английски език, немски език и френски език за профилираната подготовка за постигане на ниво В1.1 (публ. 16.07.2021 г.)

Заповед № РД09-1466/14.07.2021 г. за откриване на процедури (публ. 16.07.2021 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХI и XII клас по чужд език – италиански език, немски език и руски език за профилирана подготовка за постигане на ниво В2 (публ. 16.07.2021 г.)

Заповед № РД09-1465/14.07.2021 г. за откриване на процедури (публ. 16.07.2021 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХI и XII клас по изобразително изкуство за профилирана подготовка (публ. 16.07.2021 г.)

Заповед № РД 09-1464/14.07.2021 г. за откриване на процедури (публ. 16.07.2021 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХI и XII клас по физическо възпитание и спорт за профилирана подготовка (публ. 16.07.2021 г.)

Заповед № РД 09-1463/14.07.2021 г. за откриване на процедури (публ. 16.07.2021 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХI и XII клас по информатика от профилираната подготовка (публ. 16.07.2021 г.)

Заповед № РД09-1462/ 14.07.2021 г. за откриване на процедура (публ. 16.07.2021 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХI и XII клас по музика от профилираната подготовка (публ. 16.07.2021 г.)

Заповед № РД09-1461/14.07.2021 г. за откриване на процедури (публ. 16.07.2021 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХI и XII клас по чужд език – английски език, испански език, италиански език, немски език и френски език за профилираната подготовка за постигане на ниво В.1 (публ. 16.07.2021 г.)

Заповед № РД09-1460/14.07.2021 г. за откриване на процедура (публ. 16.07.2021 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за I клас или за първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове по майчин език иврит (публ. 15.07.2021 г.)

Заповед № РД09-1456/13.07.2021 г. за откриване на процедури (публ. 15.07.2021 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за I клас или за първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове по майчин език арменски език (публ. 15.07.2021 г.)

Заповед № РД09-1455/ 13.07.2021 г. за откриване на процедури (публ. 15.07.2021 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по учебен предмет български език и литература за XI клас и за XII клас (публ. 15.07.2021 г.)

Заповед № РД09-1457/13.07.2021 г. за откриване на процедури


Заповед № РД09-1386/08.07.2021 г. за утвърждаване на указания за провеждане на втори етап от оценяването на проекти на учебници за профилираната подготовка за ХI и ХII клас: (публикувано 09.07.2021 г.)

 1. Списъци на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на:
 2. Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за профилирана подготовка за ХI и ХII клас по учебните предмети биология и здравно образование, предприемачество, чужд език – испански език, за постигане на ниво В1.1 и за постигане на ниво В2 по Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР), и чужд език – руски език, за постигане на ниво В1.1 и за постигане на ниво В1 по ОЕЕР
 3. Кодове на проектите на учебници за профилирана подготовка по: (публ. 12.07.2021 г.)

Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по български език и литература за:

 • VIII клас – български като втори език – за ниво В1+ по Общата европейска езикова рамка;
 • IX клас – български като втори език – за ниво В2 по Общата европейска езикова рамка;
 • X клас – български като втори език – за ниво B2+ по Общата европейска езикова рамка;
 • VIII клас – български език и литература;
 • IX клас български език и литература;
 • X клас – български език;
 • X клас – литература.

Заповед № РД09-1359/30.06.2021 г. за откриване на процедури (публ. 30.06.2021 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет религия (неконфесионално обучение) от V клас до XII клас (публ. 02.06.2021 г.)

Заповед № РД09-1282/22.06.2021 г. за откриване на процедури


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за I – XII клас по учебния предмет хореография (публ. 02.06.2021 г.)

Заповед № РД09-1160/01.06.2021 г. за откриване на процедури


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за II клас по учебния предмет чужд език – италиански език (публ. 02.06.2021 г.)

Заповед № РД09-1159/01.06.2021 г. за откриване на процедура


Заповед № РД09-1093/19.05.2021 за утвърждаване на: (публикувано 20.05.2021 г.)

 1. Списъци на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на:
 2. Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проекти на учебници за ХII клас по задължителни модули по учебни предмети от профилираната подготовка, на проекти на учебници за VI и VII клас по учебния предмет религия (християнство-православие), на проекти на учебници от VI до XII клас по учебния предмет религия (ислям), на проект на учебник за IV клас по учебния предмет религия (благонравие) и на проект на учебник за IX клас по учебния предмет здравословни и безопасни условия на труд.

Кодове на проектите на учебници по биология и здравно образование за XII клас (профилирана подготовка) (публ. 20.05.2021 г.)

Kодове на проектите на учебници по география и икономика за XII клас (профилирана подготовка) (публ. 20.05.2021 г.)

Kодове на проектите на учебници по информационни технологии за XII клас (профилирана подготовка) (публ. 20.05.2021 г.)

Кодове на проектите на учебници по история и цивилизации за XII клас (профилирана подготовка) (публ. 20.05.2021 г.)

Кодове на проектите на учебници по математика за XII клас (профилирана подготовка) (публ. 20.05.2021 г.)

Код на проект на учебник по предприемачество за XII клас (профилирана подготовка) (публ. 20.05.2021 г.)

Кодове на проектите на учебници по физика и астрономия за XII клас (профилирана подготовка) (публ. 20.05.2021 г.)

Кодове на проектите на учебници по философия за XII клас (профилирана подготовка) (публ. 20.05.2021 г.)

Кодове на проектите на учебници по химия и опазване на околната среда за XII клас (профилирана подготовка) (публ. 20.05.2021 г.)

Kодове на проектите на учебници по религия (християнство-православие) (публ. 20.05.2021 г.)

Код на проект на учебник по религия (благонравие) (публ. 20.05.2021 г.)

Kодове на проектите на учебници по религия (ислям) (публ. 20.05.2021 г.)

Код на проект на учебник за IX клас по здравословни и безопасни условия на труд – обща професионална подготовка (публ. 20.05.2021 г.)Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците с увреден слух от I до XII клас, обучаващи се в специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слуха (публ. 12.05.2021 г.)

Заповед № РД09-1058/ 11.05.2021 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците с увреден слух от I до XII клас, обучаващи се в специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух – по учебен предмет развитие на речта (публ. 12.05.2021 г.)

Заповед № РД09-1056/ 11.05.2021 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците с увреден слух от I до XII клас, обучаващи се в специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух – по учебен предмет реч и предметна дейност (публ. 12.05.2021 г.)

Заповед № РД09-1055/ 11.05.2021 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците с увреден слух от I до XII клас, обучаващи се в специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух- по учебен предмет развитие на речта и произношение (публ. 12.05.2021 г.)

Заповед № РД09-1054/ 11.05.2021 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците с увреден слух от I до XII клас, обучаващи се в специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух – по учебен предмет музикални стимулации (публ. 12.05.2021 г.)

Заповед № РД09-1053/ 11.05.2021 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците с увреден слух от I до XII клас, обучаващи се в специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух – по учебен предмет моторика (публ. 12.05.2021 г.)

Заповед № РД09-1052/ 11.05.2021 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците с увреден слух от I до XII клас, обучаващи се в специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух – по учебен предмет фонетична ритмика (публ. 12.05.2021 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за XII клас по задължителни модули от профилираната подготовка по учебния предмет чужд език – английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за постигане на нива В1 от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР)

Заповед № РД09-1060/11.05.2021 г.за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за XII клас по задължителни модули от профилираната подготовка по учебния предмет чужд език – английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за постигане на нива В1 от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) (публ. 12.05.2021 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за XII клас по задължителни модули от профилираната подготовка по учебния предмет чужд език – английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за постигане на ниво В1.1 от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР)

Заповед № РД09-1059/11.05.2021 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за XII клас по задължителни модули от профилираната подготовка по учебния предмет чужд език – английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за постигане на ниво В1.1 от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) (публ. 12.05.2021 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за XII клас по задължителни модули от профилираната подготовка по учебния предмет информатика (публ. 12.05.2021 г.)

Заповед № РД09-1057/11.05.2021 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за XII клас по задължителни модули от профилираната подготовка по учебния предмет информатика (публ. 12.05.2021 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за III клас и за IV клас по учебния предмет чужд език – италиански език

Заповед № РД09-998/26.04.2021 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за III клас и за IV клас по учебния предмет чужд език – италиански език (публ. 27.04.2021 г.)Заповед № РД09-518/ 02.03.2021 г. за утвърждаване на: (публикувано 02.03.2021 г.)

(публикувано 02.03.2021 г.)


Заповед № РД09-486/ 25.02.2021 г. за утвъждаване на списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за ХII клас по учебни предмети от общообразователната подготовка (публ. 01.03.2021 г.)

Приложение – Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за ХII клас по учебни предмети от общообразователната подготовка (публ. 01.03.2021 г.)Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебен предмет религия (християнство-православие) от VI клас до XII клас, по учебен предмет религия (ислям) от VI клас до XII клас и по учебен предмет религия (неконфесионално обучение) от IV клас до XII клас

Заповед № РД09-226/25.01.2021 г., изменяща Заповед № РД09-679/26.03.2020 г. (публ. 25.01.2021 г.)

Заповед № РД09-679/26.03.2020 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници
(публ. 30.03.2020 г.)

GoTop