Българският културен институт „Дом Витгенщайн“ посреща българисти на среща във Виена

Българският културен институт „Дом Витгенщайн“ посреща българисти на среща във Виена

В навечерието на българското домакинство на европейската програма „Културна столица на Европа“ студенти от различни специалности се събират на конференция с българистична проблематика в Българския културен институт „Дом Витгенщайн“ – Виена.

Български лектори, командировани от Министерството на образованието и науката в чуждестранни университети, ще дискутират върху темата на тазгодишната пета поред интердисциплинарна конференция за студенти – бакалаври, магистри и докторанти: „България и европейското културно наследство“.

Конференцията е един добър пример за междуинституционално сътрудничество. Инициатори и организатори са Българският културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена, Славянският семинар на Университета „Алберт Лудвиг“ – Фрайбург, Германия, и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“. Партньори са Министерството на образованието и науката и Българският лекторат към Института по славистика – Виенски университет, Националното издателство за образование и наука „Аз Буки“ и Südosteuropa-Gesellschaft e.V.

Конференцията ще бъде открита официално на 7. декември от Н. Пр. д-р Иван Сираков, Извънреден и пълномощен посланик на Република България в Австрия, от госпожа Наталия Михалевска, директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” на Министерството на образоването и науката, и от доц. д-р Румяна Конева, директор на Българския културен институт в австрийската столица.

Идеята на конференцията е да се активизира интересът към страната ни от млади чуждестранни лингвисти, културолози, социолози, политолози, изкуствоведи и още специалисти от различни области на хуманитарното знание, за съграждането на един положителен образ на България. Намерението е и да се подкрепят и насърчат изследванията върху уникалния и същевременно европейски характер на българската култура, като интересът се посее у най-младите изследователи, пред които предстои да градят своята научна и професионална кариера.

Тази година младите учени ще представят своите визии в области като: България и Европейският съюз, културен трансфер и идентичност, българската идентичност между традициите и европейското настояще, традиции, настояще, перспективи, сходство на мотиви/теми в литературата/езика/изкуството и културата, митове и стереотипи в българската култура, езикът като медиатор или граница, България в медиите и в политическия дискурс.

Младите учени ще дебатират с български преподаватели, командировани в университети в Атина, Белград, Берлин, Братислава, Букурещ, Будапеща, Дъблин, Киев, Комотини, Лондон, Любляна, Мелитопол, Сегед, Фрайбург.
В станалата традиционна съпътстваща културна програма ще бъдат представени преводи на Димитър Камбуров от ирландската авторка Ейлиш ни Гуивна, която посещава неговите курсове по български език, и книгата на Соня Тодорова „Незнайните образи хорски“.

Ще се състои и премиерата на сборник с доклади на студенти и докторанти от четвъртото издание на конференцията, проведено през декември 2017 г.

GoTop