Учебна 2015/2016 година


СПИСЪК на българските неделни училища в чужбина за учебната 2015/2016 година с окончателната стойност на финансовото подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 334 от 08.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина


Правилата за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД 09-1053/06.08.2015 г. и приложенията към тях

Писмо за предстоящо обучение за въвеждане в Регистър на удостоверенията за проведено обучение в българските неделни училища в чужбина

GoTop