Учебна 2016/2017 година

Информация с валутните курсове, по които са извършени преводите по Списъкa на българските неделни училища в чужбина през учебната 2016/2017 година, със стойността на финансовото подпомагане от МОН

Забележка: Всеки бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2016/2017 година, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.
Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected], [email protected] и [email protected].

Необходимо е при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.

Правилата за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД 09-1043/02.08.2016 г. и приложенията към тях

GoTop