Учебна 2018/2019 година

Информация с валутните курсове, по които са извършени преводите по Списъка на българските неделни училища в чужбина през учебната 2018/2019 година, със стойността на финансовото подпомагане от МОН


Учениците от българските неделни училища в чужбина могат да сертифицират знанията си по български език

Министерството на образованието и науката и Департаментът за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ актуализираха Регламента за провеждане на онлайн изпитите по български език. Достъпно, по ясни правила и обективни критерии за измерване нивото на владеене на езика учениците от българските неделни училища в чужбина могат да сертифицират знанията си по Общата европейска езикова рамка. На всеки кандидат, успешно издържал предвидените писмен и устен изпит, се издава сертификат за ниво на владеене на български език като чужд. Документът има международна валидност и е безсрочен.

Изпитните тестове на ДЕО отговарят напълно на 17-те стандарта на АЛТЕ – неправителствена организация със статут на участник в Съвета на Европа и консултант на ООН по въпросите на езиковата политика.

Изпитът се администрира онлайн, а регистрацията в сайта http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/ дава възможност на кандидатите да правят упражнения, както и примерни тестове.

Всеки кандидат може да полага изпита за всяко ниво неограничен брой пъти.

Езиковият тест по български език вече е признат и включен в програмата „Сертификат за двуезичност“ в САЩ. Българският език в САЩ чрез сертифициране е признат в щатите Илинойс, Минесота, Мичиган, Мериленд, Масачузетс, Вирджиния, окръг Колумбия и Северна Каролина. Полученият сертификат ще дава допълнително предимство на учениците от българските неделни училища при кандидатстване в университет, тъй като много от висшите училища в САЩ признават доказаното с документа двуезичие на кандидата.

Сертификатът за ниво на владеене на български език носи преференции и за младите българи от чужбина, желаещи да продължат образованието си в България. Изменена е Наредбата за прием на студенти в държавните висши училища. Предвидена е възможност оценката от сертификата, с минимално ниво не по-ниско от В2, да бъде зачитана по решение на Академичния съвет на висшето училище като балообразуваща оценка за отделни специалности.

С уреждането на тази възможност Министерството на образованието и науката изпълнява ангажимента за повишаване мотивацията на изучаване на български език зад граница, за по-добра проходимост в българската и в чуждите образователни системи и определянето му като матуритетен предмет в училища в чужбина.

Регламент за провеждане на онлайн изпитите по български език


Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2018/2019 година, изменен със Заповед № РД09-135/08.01.2019 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г.


Списък на българските неделни училища в чужбина със стойността на финансовото подпомагане от МОН за учебната 2018/2019 година – втори транш

Правилата за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД 09-2976/19.10.2018 г. и приложенията към тях

Заповед № РД 09-2976/19.10.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за отчитане на средствата, предоставени по ПМС № 90 за българските неделни училища в чужбина за учебната 2018/2019 година

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3


Изменение на Списъка на бългaрските неделни училища в чужбина за учебната 2018/2019 година със Заповед № РД 09-2956/16.10.2018 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г.


Списък на бългaрските неделни училища в чужбина за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД 09-469/22.03.2018 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. – първи транш

Окончателният размер на финансирането за учебната 2018/2019 година се определя въз основа на декларираните данни от училищата към 15 октомври за: наетите/ползваните помещения за провеждане на обучението, наличието на обучение в друго населено място/други населени места, освен на основния адрес на училището, движението и броя на децата/учениците в присъствена и електронна форма на обучение и на кандидат-студентите, броя на децата/учениците, участващи в допълнителна училищна дейност за съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции и наличие на организирани и/или успешно положени тестове, одитирани от европейска езикова организация – партньор на Съвета на Европа.
Във връзка с извършване на преводите е необходимо да бъде потвърдена финансова идентификация на банкова сметка. При промени на банковите сметки и за новите училища се представя информация
със следните реквизити:

  1. Наименование на бенефициента на латиница.
  2. Име на банката на латиница.
  3. Номер на банковата сметка или IBAN.
  4. SWIFT код или друг идентификационен номер за банките извън SWIFT системата.

Информацията се изпраща на следните имейли: [email protected], [email protected], [email protected].

Заповед за определяне размера на средствата на училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2018/2019 година

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД 09 – 469/22.03.2018 г. на министъра на образованието и науката за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 334/08.12.2011 г.

GoTop