Учебна 2019/2020 година

Учебна 2019-2020 година


Списък на бългaрските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № 09-2709/21.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. – ВТОРИ ТРАНШ (публ. 02.12.2019 г., актуализиран 10.01.2020 г.)

Окончателният размер на финансирането за учебната 2019/2020 година ще бъде определен въз основа на декларираните данни от училищата към 15 октомври за: наетите/ползваните помещения за провеждане на обучението, наличието на обучение в друго населено място/други населени места, освен на основния адрес на училището, движението и броя на децата/учениците в присъствена и електронна форма на обучение и на кандидат-студентите, броя на децата/учениците, участващи в допълнителна училищна дейност за съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции, наличие на организирани и/или успешно положени тестове, одитирани от европейска езикова организация – партньор на Съвета на Европа и за организации – домакини на онлайн изпити по български език, организирани от Департамента за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година, изменен със Заповед № РД09-2709/21.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. (публ. 23.10.2019 г.)

Разпределение на учебното време за обучението, организирано в чужбина, за учебната 2019-2020 година
(Публикувано на 12.08.2019 г.)


Правила за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД09-1285/04.06.2020 г. и приложенията към тях (публикувани на 13.08.2019 г., акт. 04.11.2019 г. и актуализирани на 09.06.2020 г.)

Правила за отчитане на средствата, предоставени на организациите по чл. 1, ал. 1 от ПМС № 90 от 29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година

Приложение № 1

Приложение № 2


Заповед № РД09-1935/31.07.2019 г. за определяне размера на средствата на училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година
(Публикувано на 01.08.2019 г.)

GoTop