Учебна 2020/2021 година


Учебна 2020-2021 година

Списък на бългaрските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09‐3526/04.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. ‐ ВАЛУТНИ КУРСОВЕ (публ. 02.04.2021 г.)

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-3526/04.12.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 07.12.2020 г.)

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-3526/04.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. – ВТОРИ ТРАНШ (публ. 07.12.2020 г.)

Правила за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД09-2840/13.10.2020 г. и приложенията към тях (публ. 14.10.2020 г.)

Правила за отчитане на средствата, предоставени на организациите по чл. 1, ал. 1 от ПМС № 90 от 29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина, изм. и доп. ДВ бр. 85 от 2.10.2020 г., за учебната 2020/2021 година

Приложение № 1

Приложение № 2


Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-612/09.03.2020г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. – ПЪРВИ ТРАНШ (публ.24.07.2020 г.)


Заповед № РД09-1528/16.07.2020 г. за определяне размера на средствата на училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година (публ. 17.07.2020 г.)


Списък на бългaрските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № 09‐2709/21.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. ‐ ВАЛУТНИ КУРСОВЕ (публ. 11.03.2020 г.)

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-612/09.03.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 10.03.2020 г.)


GoTop