Награда за иновативни практики

Награда за иновативни практикиМОН ПОЛУЧИ ПЪРВА НАГРАДА ЗА ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

15 декември 2015 г.

На специална церемония, състояла се в Дома на Европа на 8 декември 2015 г., Министерството на образованието и науката бе отличено с първа награда и получи статуетка и грамота на организирания от Института по публична администрация (ИПА) конкурс за иновативни практики в доброто управление в държавната администрация.

Екип на МОН с ръководител г-жа Красимира Коева – директор на дирекция „Канцелария и административно обслужване“, участва в конкурса с проект, наречен „Отчитането и анализът на индивидуалните потребности на лицата като ключова предпоставка за въвеждане на успешни иновативни практики в доброто управление на процесите по предоставяне на административни услуги в МОН“.

Това е голям успех за МОН, тъй като в конкурса участваха множество централни и местни администрации на различно ниво (министерства, държавни агенции, центрове, общини и областни администрации и др.). Всички представени практики са оценени от специално определена комисия към ИПА, чиито членове са доказани експерти в съответната област, което прави получения приз още по-голямо признание за работата на МОН.

GoTop