Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ за 2022 г.

Тримесечни отчети на МОН към 31.12.2022 г. (публ. 16.03.2023 г.)

Тримесечни отчети на ДВУ към 31.12.2022 г. (публ. 16.03.2023 г.)

Тримесечни отчети на БАН към 31.12.2022 г. (публ. 16.03.2023 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.12.2022 г. (публ. 21.02.2023 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.12.2022 г. (публ. 21.02.2023 г.)

Месечни отчети на МОН към 31.12.2022 г. (публ. 21.02.2023 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.12.2022 г. (публ. 21.02.2023 г.)

Mесечни отчети на БАН към 31.12.2022 г. (публ. 21.02.2023 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 30.11.2022 г. (публ. 16.01.2023 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 30.11.2022 г. (публ. 16.01.2023 г.)

Месечни отчети на МОН към 30.11.2022 г. (публ. 16.01.2023 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 30.11.2022 г. (публ. 16.01.2023 г.)

Месечни отчети на БАН към 30.11.2022 г. (публ. 16.01.2023 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.10.2022 г. (публ. 24.11.2022 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.10.2022 г. (публ. 24.11.2022 г.)

Месечни отчети на МОН към 31.10.2022 г. (публ. 24.11.2022 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.10.2022 г. (публ. 30.11.2022 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.10.2022 г. (публ. 30.11.2022 г.)


Тримесечни отчети на МОН към 30.09.2022 г. (публ. 07.11.2022 г.)

Тримесечни отчети на ДВУ към 30.09.2022 г. (публ. 16.11.2022 г.)

Тримесечни отчети на БАН към 30.09.2022 г. (публ. 16.11.2022 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 30.09.2022 г. (публ. 07.11.2022 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 30.09.2022 г. (публ. 07.11.2022 г.)

Месечни отчети на МОН към 30.09.2022 г. (публ. 07.11.2022 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 30.09.2022 г. (публ. 16.11.2022 г.)

Месечни отчети на БАН към 30.09.2022 г. (публ. 16.11.2022 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.08.2022 г. (публ. 21.10.2022 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.08.2022 г. (публ. 21.10.2022 г.)

Месечни отчети на МОН към 31.08.2022 г. (публ. 21.10.2022 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.08.2022 г. (публ. 21.10.2022 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.08.2022 г. (публ. 21.10.2022 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.07.2022 г. (публ. 16.09.2022 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.07.2022 г. (публ. 16.09.2022 г.)

Месечни отчети на МОН към 31.07.2022 г. (публ. 16.09.2022 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.07.2022 г. (публ. 16.09.2022 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.07.2022 г. (публ. 16.09.2022 г.)

Тримесечни отчети на МОН към 30.06.2022 г. (публ. 09.08.2022 г.)

Тримесечни отчети на ДВУ към 30.06.2022 г. (публ. 11.08.2022 г.)

Тримесечни отчети на БАН към 30.06.2022 г. (публ. 11.08.2022 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 30.06.2022 г. (публ. 09.08.2022 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 30.06.2022 г. (публ. 09.08.2022 г.)

Месечните отчети на МОН към 30.06.2022 г. (публ. 09.08.2022 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 30.06.2022 г. (публ. 11.08.2022 г.)

Месечни отчети на БАН към 30.06.2022 г. (публ. 11.08.2022 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01 .– 31.05.2022 г. (публ. 21.07.2022 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.05.2022 г. (публ. 21.07.2022 г.)

Месечните отчети на МОН към 31.05.2022 г. (публ. 21.07.2022 г.)

Месечните отчети на ДВУ към 31.05.2022 г. (публ. 22.07.2022 г.)

Месечните отчети на БАН към 31.05.2022 г. (публ. 22.07.2022 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 30.04.2022 г. (публ. 01.07.2022 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 30.04.2022 г. (публ. 01.07.2022 г.)

Месечните отчети на МОН към 30.04.2022 г. (публ. 01.07.2022 г.)

Месечните отчети на ДВУ към 30.04.2022 г. (публ. 01.07.2022 г.)

Месечните отчети на БАН към 30.04.2022 г. (публ. 01.07.2022 г.)


Тримесечен отчет на МОН към 31.03.2022 г. (публ. 12.05.2022 г.)

Tримесечни отчети на ДВУ към 31.03.2022 г. (публ. 16.05.2022 г.)

Tримесечни отчети на БАН към 31.03.2022 г. (публ. 16.05.2022 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.03.2022 г. (публ. 12.05.2022 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.03.2022 г. (публ. 12.05.2022 г.)


Месечен отчет на МОН към 31.03.2022 г. (публ. 12.05.2022 г.)

Месечен отчет на ДВУ към 31.03.2022 г. (публ. 12.05.2022 г.)

Месечен отчет на БАН към 31.03.2022 г. (публ. 12.05.2022 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 28.02.2022 г. (публ. 12.04.2022 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 28.02.2022 г. (публ. 12.04.2022 г.)


Месечен отчет на МОН към 28.02.2022 г. (публ. 12.04.2022 г.)


Месечни отчети на ДВУ към 28.02.2022 г. (публ. 12.04.2022 г.)

Mесечни отчети на БАН към 28.02.2022 г. (публ. 12.04.2022 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.01.2022 г. (публ. 12.04.2022 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01 – 31.01.2022 г. (публ. 12.04.2022 г.)


Месечен отчет на МОН към 31.01.2022 г. (публ. 12.04.2022 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.01.2022 г. (публ. 10.03.2022 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.01.2022 г. (публ. 10.03.2022 г.)

GoTop