Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ за 2023 г.

Тримесечни отчети на МОН към 31.12.2023 г. (публ. 11.03.2024 г.)

Тримесечни отчети на ДВУ към 31.12.2023 г. (публ. 11.03.2024 г.)

Тримесечните отчети на БАН към 31.12.2023 г. (публ. 11.03.2024 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.12.2023 г. ( публ. 11.03.2024 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.12.2023 г.(публ. 11.03.2024 г.)

Месечни отчети на МОН към 31.12.2023 г. (публ. 11.03.2024 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.12.2023 г. (публ. 13.02.2024 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.12.2023 г. (публ. 13.02.2024 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 30.11.2023 г. (публ. 30.01.2024 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 30.11.2023 г. (публ. 30.01.2024 г.)

Месечни отчети на МОН към 30.11.2023 г. (публ. 30.01.2024 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 30.11.2023 г. (публ. 30.01.2024 г.)

Месечни отчети на БАН към 30.11.2023 г. (публ. 30.01.2024 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.10.2023 г. (публ. 08.12.2023 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.10.2023 г. (публ. 08.12.2023 г.)

Месечни отчети на МОН към 31.10.2023 г. (публ. 08.12.2023 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.10.2023 г. (публ. 08.12.2023 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.10.2023 г.


Тримесечни отчети на МОН към 30.09.2023 г. (публ. 09.11.2023 г.)

Тримесечни отчети на ДВУ към 30.09.2023 г. (публ. 06.11.2023 г.)

Тримесечни отчети на БАН към 30.09.2023 г. (публ. 06.11.2023 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 30.09.2023 г. (публ. 09.11.2023 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 30.09.2023 г. (публ. 09.10.2023 г.)

Месечни отчети на МОН към 30.09.2023 г. (публ. 09.11.2023 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 30.09.2023 г. (публ. 03.11.2023 г.)

Месечни отчети на БАН към 30.09.2023 г. (публ. 03.11.2023 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.08.2023 г. (публ. 09.10.2023 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.08.2023 г. (публ. 09.10.2023 г.)

Месечен отчет на МОН към 31.08.2023 г. (публ. 09.10.2023 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.08.2023 г. (публ. 03.10.2023 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.08.2023 г. (публ. 03.10.2023 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.07.2023 г. (публ. 29.09.2023 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.07.2023 г. (публ. 29.09.2023 г.)

Месечния отчет на МОН към 31.07.2023 г. (публ. 29.09.2023 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.07.2023 г. (публ. 29.09.2023 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.07.2023 г. (публ. 29.09.2023 г.)


Тримесечните отчети на МОН към 30.06.2023 г. (публ. 17.08.2023 г.)

Тримесечните отчети на ДВУ към 30.06.2023 г. (публ. 17.08.2023 г.)

Тримесечните отчети на БАН към 30.06.2023 г. (публ. 17.08.2023 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 30.06.2023 г. (публ. 17.08.2023 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 30.06.2023 г. (публ. 17.08.2023 г.)

Месечни отчети на МОН към 30.06.2023 г. (публ. 17.08.2023 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 30.06.2023 г. (публ. 17.08.2023 г.)

Месечни отчети на БАН към 30.06.2023 г. (публ. 17.08.2023 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.05.2023 г. (публ. 04.07.2023 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.05.2023 г. (публ. 04.07.2023 г.)

Месечен отчет на МОН към 31.05.2023 г. (публ. 04.07.2023 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.05.2023 г. (публ. 04.07.2023 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.05.2023 г. (публ. 04.07.2023 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 30.04.2023 г. (публ. 08.06.2023 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 30.04.2023 г. (публ. 08.06.2023 г.)

Месечен отчет на МОН към 30.04.2023 г. (публ. 08.06.2023 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 30.04.2023 г. (публ. 07.06.2023 г.)

Месечни отчети на БАН към 30.04.2023 г. (публ. 08.06.2023 г.)


Тримесечен отчет на МОН към 31.03.2023 г. (публ. 09.05.2023 г.)

Тримесечните отчети на ДВУ към 31.03.2023 г. (публ. 09.05.2023 г.)

Тримесечните отчети на БАН към 31.03.2023 г. (публ. 09.05.2023 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.03.2023 г. (публ. 09.05.2023 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01 – 31.03.2023 г. (публ. 09.05.2023 г.)

Месечен отчет на МОН към 31.03.2023 г. (публ. 09.05.2023 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.03.2023 г. (публ. 09.05.2023 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.03.2023 г. (публ. 09.05.2023 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 28.02.2023 г. (публ. 22.03.2023 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01 – 28.02.2023 г. (публ. 22.03.2023 г.)

Месечен отчет на МОН към 28.02.2023 г. (публ. 22.03.2023 г.)B1_2023_02_1790_DES.xls

Месечен отчет на ДВУ към 28.02.2023 г. (публ. 23.03.2023 г.)

Месечен отчет на БАН към 28.02.2023 г. (публ. 23.03.2023 г.)


Oбяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.01.2023 г. (публ. 22.03.2023 г.)

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01 – 31.01.2023 г. (публ. 22.03.2023 г.)


Месечен отчет на МОН към 31.01.2023 г. (публ. 22.03.2023 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.01.2023 г. (публ. 22.03.2023 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.01.2023 г. (публ. 22.03.2023 г.)

GoTop