Четвърти конкурс за двустранно сътрудничество между Република България и Република Словакия, 2013-2015 г.

Четвърти конкурс за двустранно научно-техническо сътрудничество между Република България и Република Словакия за периода 2013-2015 г.

Въз основа на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Словашката република за научно и технологично сътрудничество, подписан на 1 декември 2005 г. в София, Фонд «Научни изследвания» към Министерството на образованието, младежи и науката на Република България

ОБЯВЯВА Конкурс за представяне на предложения за научни изследователски проекти за двустранно научно-техническо сътрудничество между Република България и Словашката република

Начало на конкурса: 7 май 2013 г.

Краен срок за подаване на проектите: 8 юли 2013.

GoTop