КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2013-2014 г.

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2013-2014 г.

Швейцарското правителство предлага стипендии за академичната 2013-2014 г., за следните категории:

  • млади учени (от всички академични дисциплини, включително медицина) с придобита магистърска степен и не по-възрастни от 35 години към момента на кандидатстване
  • учени от всички академични дисциплини с докторска степен, придобита не повече от 5 години преди кандидатстването за швейцарска стипендия
  • млади творци с придобита бакалавърска степен и не по-възрастни от 35 години към момента на кандидатстване

Процедурата за предварителен подбор на кандидатите, чиито документи след това ще бъдат предоставени за окончателно решение на Швейцарската федерална комисия за стипендии за чужденци, се организира от Посолството на Швейцария и Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий” в София.

Подробна информация и формуляри може да намерите на официалния сайт на Фондация „Св. Св. Кирил и Методий” на адрес:
http://www.cmfnd.org, както и на сайта на Швейцарската федерална комисия за стипендии www.sbf.admin.ch/htm/themen/stipendien/eskas

GoTop