Магистърска програма на Европейския технологичен институт за иновации в ядрената енергетика

Магистърска програма на Европейския технологичен институт за иновации в ядрената енергетика

Европейски технологичен институт
Общност за знание и иновации „Енергетика“

Общността за знание и иновации „ИнноЕнергетика“ на Европейския технологичен институт набира кандидатури за обучение в магистърската програма на Европейския технологичен институт по иновации в ядрената енергетика. Програмата е с продължителност 2 години като обучението е разпределено в университети в Испания и Холандия през първата година и във Франция през втората. Европейският технологичен институт осигурява на най-добрите кандидати стипендия в размер на 750 Евро на месец и покрива разходите за обучението им в университетите, участващите в програмата.

Академични партньори на инициативата са Гренобълският институт за технологии, Каталонският политехнически университет в Барселона, Кралският институт за технологии в Стокхолм и Институтът за наука и технологии в Париж. Индустриалните партньори на програмата са големи енергийни компании като EDF,ENDESA, INSTN, AREVA, Vattenfall, KIT, които освен че финансово подпомагат изпълнението на програма, осигуряват и работни посещения на студентите в ядрени централи и иновативни центрове за ядрени изследвания.

Завършилите магистърската програма студенти получават двойна диплома от университетите, през които е преминало обучението им със знака за качество на ЕИТ.

Повече информация може да намерите на www.kic-innoenergy.com/emine/home/

Срокове за кандидатстване: http://www.kic-innoenergy.com/generic/deadlines/

GoTop